Kalau Sudah Ada Nerakah Mengapa Harus Ada Siksah Kubur!?

Dalam berbagai dalil telah dijelaskan bahwa orang berdosa akan menerima Siksa Kubur mulai ditanya oleh malaikat dipukul jika tak bisa menjawab dengan benar sampai berbagai siksaan kemudian dan timnya akan tetap ada yang namanya siksa neraka Mengapa Siksakubur masih ada padahal sudah ada siksa neraka Jadi apakah nantinya orang-orang berdosa akan mendapatkan siksaan berlipatganda tonton video ini agar tidak sesak ia mendengar Siksa Kubur kita akan bergidik ngeri membayangkannya

apalagi sampai mengalaminya naudzubillah sebuah Imam ahlussunnah sepakat bahwa siksa kubur itu memang benar adanya Imam Ibnul qayyim menegaskan dalam kitab ar-ruh bahwa yang mengingkari adanya siksa kubur adalah golongan orang-orang yang sesat bahkan bagian mengingkari siksa dan Azab Kubur dikafirkan hal ini sesuai penjelasan sehat ya seekor dalam fatawa Al Azhar penjelasan adanya Siksa Kubur juga ditafsirkan lewat firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala diantara orang-orang Arab badui yang disekelilingmu itu ada orang-orang munafik dan juga diantara Penduduk

Madinah mereka keterlaluan dalam kemunafikannya ke Muhammad tidak mengetahui mereka tetapi kami lah yang mengetahui mereka Danti mereka akan kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar al-quran surah at-taubah ayat 101 tafsir mengenai Ayat tersebut disampaikan oleh Imam Abu Ja’far bin jarir ath-thabari Beliau berkata kami akan mengazab orang-orang munafik itu dua kali azab satunya di dunia dan yang lainnya di alam kubur adanya azab kubur telah didengar sendiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiallahu Anhu

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua buah kuburan lalu bersabda kedua penghuni kubur ini sedang disiksa mereka disiksa bukan karena dosa besar melainkan karena dia tidak cebok dari kencingnya sedangkan yang lain karena suka mengadu domba lalu Beliau mengambil pelepah kurma basah dan membelahnya menjadi dua dan masing-masing ditancapkannya di dua kuburan tersebut para sahabat bertanya ya Rasulullah Mengapa kau lakukan itu beliau bersabda semoga diringankan siksanya keduanya selama kedua pelepah ini belum kering Hadits Riwayat

Bukhari ia tak hanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mimpikan melihat suasana Alam Kubur nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kamipun berangkat dan menemui seorang lelaki yang sedang berbaring tiba-tiba ada lelaki lainnya membawa cangkir besi ternyata dia mendekati salah satu pipinya dan belah sudut mulut hingga ke belakang kepalanya juga kedua matanya hingga ke belakang kepalanya lalu dia membelahnya menjadi dua kemudian dia menghadap ke bagian pipi sebelahnya dan memperlakukannya seperti pipi sebelumnya belum selesai dia

melakukan perbuatannya itu pipi yang pertama sudah pulih seperti sediakala kemudian dia mengulangi perbuatannya Hadits Riwayat Bukhari Hai Adapun siksaan dikubur tidak hanya satu baca hal itu bergantung dosa yang pernah kita lakukan bagian berzina akan ada api yang menjilati tubuh mereka Maka kamipun kembali berangkat hingga kami menjumpai tungku api di dalamnya terdapat ribut-ribut dan suara keras

kami mengolok ke dalam ternyata terdapat kaum lelaki dan wanita telanjang tiba-tiba datanglah luapan api dari arah bawah mereka ketika aku mendekati mereka mereka berteriak ke atas Hadits Riwayat Bukhari bagi yang hobi menggibah hati-hati karena azab kubur Telah Menanti nabi melewati dua kuburan lalu Beliau bersabda Hai kedua orang Bayati ditengah diazab keduanya diazab bukan karena melakukan sebuah dosa yang besar menurut pandangan mereka

salah satu dari keduanya karena tidak bersuci saat kencing sedangkan orang yang satu lagi karena sering menggunjing hadits riwayat Ibnu Majah saking dahsyatnya Siksa Kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam shalatnya selalu mengintai Perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dari

Aisyah radhiallahu anha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam salad Ya Allah Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur Aku berlindung kepadaMu dari fitnah al-masih ad-dajjal dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian Hadits Riwayat Bukhari

sementara itu bukan hanya Siksa Kubur yang disediakan bagi Pendosa ada juga neraka yang siksaannya dahsyat sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka Setia kali kulit mereka hangus kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain atau baru supaya mereka merasakan azab

Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana  Quran surah an-nisa ayat 56 para penghuni Neraka itu akan diseret wajahnya sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka dikatakan kepada mereka rasakanlah sentuhan api neraka Quran surah al-qamar ayat 47-48 tak berhenti disitu kengerian siksaan di neraka juga digambarkan lewat hadits dari Usamah bin Zaid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda

seseorang akan ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat nanti kemudian semua isi perutnya akan keluar dan terburai di dalam neraka dan ia dipaksa Wulan berkeliling seperti seekor keledai yang menarik sebuah jentera penduduk neraka berkumpul di sekelilingnya dan berkata

Hai Fulan apa kesalahanmu Apakah kamu tidak menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami melakukan kejahatan ia menjawab Saya selalu menyuruh kamu berbuat baik tetapi saya sendiri tidak melakukannya dan saya selalu melarang kamu melakukan kejahatan tetapi saya sendiri sering

melakukan ya kemudian ia berjalan berkeliling seperti seekor keledai menarik cetir Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim siksaan Di neraka itu akan terus terjadi apalagi jika penghuninya kekal di dalamnya sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam asap neraka jahanam tidak diringankan asap itu dari mereka dan mereka dalamnya berputus asa Dan tidaklah kami menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri mereka berseru Hai Malik Wah rohmu membunuh kami saja dia menjawab kamu akan tetap tinggal di neraka ini Quran surah Az zukhruf ayat 74-77

karena siksaan yang bertubi-tubi kitapun diperingatkan untuk berlindung dari siksa kubur dan siksa neraka Dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda jika salah seorang diantara kalian selesai Tasyahud akhir sebelum salam Mintalah perlindungan pada Allah SWT

Dari empat hal yaitu siksa neraka jahanam Siksakubur penyimpangan ketika hidup dan mati dan dari kejelekan al-masih ad-dajjal Hadits Riwayat Muslim bisa dibayangkan Bagaimana jadinya ketika menjadi seorang Pendosa ada dua siksaan yang akan menanti namun ada berpendapat

bahwa siksa kubur itu tidak ada yang ada adalah siksa neraka siksaan akan datang setelah amalan dihisap hal ini didasarkan pada firman Allah Subhana Ya Allah kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras Quran surah Mu’min ayat 46 pendapat mengenai tidak adanya Siksa Kubur juga diungkapkan oleh golongan mu’tazilah khawarij serta golongan lainnya Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa taala dalam Alquran mereka menjawab ia

Tuhan kami Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula lalu kami mengakui dosa-dosa kami maka Adakah Jalan bagi kami untuk keluar dari neraka Quran surah Ghafir ayat 11 menurut mereka manusia dihidupkan dua kali itu pada saat hidup di dunia dan

saat di akhirat kemudian dimatikan sebanyak dua kali itu saat sebelum hidup di dunia Hai dan saat meninggalkan dunia Jadi mereka Menolak adanya fase dibangkitkan Saat ditanya malaikat mungkar dan Nakir sahabat beriman perkara sisa kubur dan Siksa Neraka adalah perkara gaib dan tidak

bisa dipastikan secara mutlak ada yang pihak kini keduanya ada tapi ada juga yang meyakini hanya sekedar Raka yang ada apapun itu yang jelas semua perbuatan selama hidup di dunia wajib kita pertanggungjawabkan Bagaimana Apakah kalian sudah siap mempertanggungjawabkan kelakuan selama di dunia

About admin

Check Also

Ustad Das’ad Latif TERBARU Super LUCU nonton cuplikannya aja dulu !!!

Untuk menbuatmu menjalani kehidupan pernikahan sesuai jalan yang telah Allah tentukan, agar terus harmonis dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!