Jangan Liat Kalau Gak Mau Kesindir! Rajin Ibadah Tapi Gak Dicatat Malaikat Justru Dosa

Shalat merupakan tiang agama yang akan menjadi petunjuk dan penerang bagi umat muslim ibadah ini yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta’ala ketika melaksanakan salat tentu kita mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa taala

Tapi tahukah kalian ternyata ada shalat yang dikerjakan tetapi tidak dicatat amal shalatnya

Melihat kondisi sekarang ini banyak orang yang suka mengekspos sesuatu baik itu secara langsung atau melalui media sosial biasanya mereka mau memamerkan barang mahal saldo ATM atau bahkan ibadahnya

Apalagi di media sosial kita seringkali melihat orang-orang mengunggah kegiatan ibadah mereka seperti foto sedang shalat atau update status sedang puasa kita tidak tahu apakah niat Mereka ingin berdakwah atau memang sekedar pamer

Pamer dalam Islam biasa disebut dengan Ria suatu perbuatan yang dilakukan bukan karena semata-mata Allah subhanahu wa ta’ala pada hakekatnya Ria ada dua jenis Riau utama hukumnya Syirik Akbar atau Syirik besar

Jika seorang manusia melakukan ibadah Bukan semata karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala melainkan karena ingin dipuji oleh sesama manusia Ria yang kedua hukumnya Syirik asghar mereka melakukan ibadah karena Allah subhanahu wa taala tapi terkadang juga karena ada niat ingin dilihat oleh orang lain sehingga niatnya tercampur karena itu Ria seperti ini juga disebut Syirik kecil

Orang-orang beriman sering terjerumus kedalam sifat ini sehingga sangat dikawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits dari Mahmud bin labid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda

Sesungguhnya yang paling ku kawatirkan Timpa kalian adalah Syirik  para sahabatnya bertanya apa itu Syirik asghar wahai Rasulullah beliau bersabda ciri khas gold adalah Ria Allah ta’ala berkata pada mereka yang berbuat Riya pada hari kiamat ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka Pergilah kalian pada orang yang kalian tuju kan perbuatan Riya tidun

Ia lalu lihatlah Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka hadis riwayat Ahmad riyaz sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari manusia biasanya memiliki kecenderungan ingin dipuji dan takut akan celaan hal ini menyebabkan  menjadi sangat samar dan tersembunyi

Terkadang seseorang merasa telah ikhlas beribadah karena Allah namun secara tidak sadar ia telah terjerumus kedalam Ria  Lantas kenapa Riau menyebabkan ibadah salat malah mendapat dosa Hai banyak orang yang beribadah bukan karena keikhlasan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta’ala tetapi dengan maksud ingin disanjung

Ia termasuk orang munafik seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala sesungguhnya orang-orang munafik Itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka dan apabila Mereka berdiri untuk shalat Mereka berdiri dengan malas mereka bermaksud Riya dengan salat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah Kecuali sedikit sekali Quran surah an-nisa ayat 142

Lalai Dalam salat merupakan suatu perkara yang memang sangat dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau sangat takut hal ini akan menimpa para sahabat dan umatnya kelak seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Maukah kamu Kuberitahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah al-masih ad-dajjal para sahabat berkata tentu saja beliau bersabda ciri coffee yang tersembunyi yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan salat diperbagus shalatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya hadis riwayat Ahmad

Berhenti ketakutan beliau lebih besar daripada kekhawatiran terhadap ancaman fitnah Dajjal karena hanya sedikit yang dapat selamat dari bahaya Riya ini fitnah Dajjal yang begitu berbahaya hanya menimpa pada orang yang hidup pada zaman tertentu sedangkan bahaya Riya menimpa seluruh manusia di setiap zaman dan setiap saat sahabat beriman segala amalan yang diperbuat harus didasari dengan niat yang baik dan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala seperti yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam

Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat dan Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan barangsiapa yang berhijrah karena Allah dan rasul-nya maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan rasul-nya barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya Maka Ia mendapat hal sesuai dengan apa yang ia niatkan hadits riwayat al-bukhari dan Muslim

Dari ulasan tersebut kita ketahui bahwa berbagai bahaya yang dapat ditimbulkan dari riya diantaranya Syirik kecil dan munafik Ria juga menyebabkan kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dapat mengancam setiap umat muslim Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan harus dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala bukan karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain jangan sampai segala amal perbuatan yang kita lakukan selama ini hanya sia-sia dan bukannya pahala yang kita inginkan justru dosa yang kita dapatkan wallahualam Bishawab

About admin

Check Also

Jika Zinah Mempersempit Rezeki, Kenapa yang Open BO Banyak Duit?

  Jika Zinah Mempersempit Rezeki, Kenapa yang Open BO Banyak Duit?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!