Sesuatu yang Diharomkan dalam Salat yang Justru Bisa Menyebabkan Masuk Nerakah

Didalam melaksanakan Shalat ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan. Apa saja? Yuk kita simak penjelasannya…

SHALAT dengan pahala sempurna merupakan dambaan setiap muslim Sebab dengan sifat sholat yang seperti itulah seseorang merasakan pengaruh yang luar biasa yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar

Sehingga sebagai muslim kita wajib mengetahui perkara-perkara yang dilarang dalam sholat karena perbuatan ini bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat seseorang meski tidak membatalkannya

Agar sholat kita diterima Allah maka sebaiknya kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam sholat Berikut 11 perbuatan yang terlarang dalam sholat

1. Mengarahkan pandangan ke atas

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Sallam

Hendaklah suatu kaum itu memilih berhenti mengarahkan pandangan kea rah langit ketika berdoa di dalam sholat atau pandangan mereka tidak akan kembali pada mereka HR Muslim 229

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan larangan ini sangat keras bahkan para ulama telah sepakat ijma akan keharamannya. Syarah Shahih Muslim 2: 271

2. Menoleh tanpa keperluan

Menoleh apabila ada keperluan maka diperbolehkan Namun jika menolehnya tidak ada hajat maka ini terlarang. Karena merupakan perampokan dari setan pada seseorang yang sedang sholat

Ibunda Aisyah radhiallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Sallam lantas beliau menjelaskan
Itu merupakan bentuk pencurian yang dilakukan setan pada seseorang yang sedang sholat.HR Al Bukhori 751

3. Membunyikan jari jari tangan

Perbuatan ini sering kita jumpai pada seseorang yang sedang sholat yakni menggerak-gerakkan jari jemari hingga mengeluarkan suara. Ini termasuk perbuatan sia-sia yang sepatutunya tidak dikerjakan seorang muslim kerika sholat

Apabila membunyikan jari-jari terlalu sering, maka haram hukummnya Namun jika .kadang kala saja maka hal ini dibenci.

Hal ini bersumber dari Syu’bah mantan budak Ibnu Abbas radhiallahu anhu ia menceritakan
Saya sholat disamping Ibnu Abbas laku aku gerakkan jari jariku sehingga memggerakkan suara Tatkala selesai sholat ia langsung menegurku Engkau membunyikan jari jarimu padahal engkau sedang sholat HR Ibnu Abi Syaibah 2:234 dan dihasankan oleh Syaikh Albani dalam al-Irwa 2:99

4. Menguap

Hal ini tidak boleh jika dilakukan terus menerus Karena apabila kita menguap hendaknya menahannya dengan menutup mulut menggunakan tangan kita dan tidak membiarkannya terbuka lebar sehingga setan dengan leluasa masuk ke dalamnya Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairoh radhiallahu anhu bahwasanya nabi shallahu alai wassalam bersabda

Menguap dalam sholat itu dari setan. Maka apabila salah seorang diantara kalian menguap, hendaknya menahan semampunya.HR Al Bukhori 3289 dan Muslim 2994

Perhatian Tidak disyariatkan mengucapkan ta awudz atau istigfar tatkala menguap karena tidak ada dalil yang memerintahkannya baik di dalam maupun di luar sholat Banyaknya orang yang melakukannya bukan merupakan dalil akan kebolehan atau kesunnahannya.

5. Memejamkan Mata
Hal ini apabAllah maka ila diniatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah maka terlarang, ia masuk dalam bid’ah

Namun apabila tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada diri kepada Allah maka hal ini dibenci karena menyelisihi sunnah

Ibnul Qoyyim Rahimahullah berkata Bukanlah termasuk petunjuk Nabi shallahu alaihi wa sallam memejamkan mata ketika sholat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Rasulullah shallahu alaihi wa sallam membentangkan tangannya ketika sholat gerhana karena ingin meraih setangkai anggur tatkala melihat surga. Demikian juga ketika beliau melihat nerakan dan wanita pemilik kucing serta pemilik perisai yang berada di dalamnya. Begitu pula ketika beliau menahan hewan yang ingin berjalan di hadapanya

Lantas beliau Ibnu Qoyyim menyebutkan beberapa hadits yang menguatkan perkataannya, kemudian berkata maka dari hadits-hadits ini dan selainnya dapat diambil faedah bahwasanya beliau shallahu alaih wa sallam tidak memejamkan matanya ketikan sholat Zaadul Maad 1 294

6. Membentangkan lengan di atas lantai ketika sujud

Karena sujud seperti ini laksana anjing ketika berbaring Hal ini dilandasi sabda nabi shallahu alaihi wa sallam
Seimbangkanlah kalian ketika sujud dan janganlah kalian bentangkan kedua lenganmu seperti anjing HR Al Bukhori 823, Muslim 493

Dan sebagai orang muslim, kita tidak diperbolehkan menyerupai perbuatan hewan. Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang membentangkan lengan di atas lantai karena yang diperintahkan adalah mengangkat kedua siku.

7. Merapikan Baju Ketika Sujud

Maksudnya mengumpulkan dan menahannya agar tidak terurai di tanah. Dan masuk dalam larangan ini merapikan ujung lengan baju atau celana Hal ini berdasarkan hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiallahu anha ia berkata

Nabi shallahu alaihi wa sallam diperintah untuk sujud diatas tujuh tulang dan dilarang dari merapikan rambut serta pakaian ketika sholat HR Al Bukhori 809 Muslim 490 dan ini adalah lafazh muslim.

8. Duduk al-Iq’ya

Duduk Iq’a’ adalah duduk dengan posisi pantat tereletak di antara dua betis, yaitu dengan menempelkan pantat di tanah lalu mengangkat kedua betis serta meletakkan tangan di atas tanah Sifat duduk semacam ini tidak diperbolehkan dalam sholat karena menyerupai duduknya setan dan anjing Hal ini berdasarkan hadist dari Aisyah radhiallhu anha menyifati sholat nabi:

Rasulullah shallahu alaihi wa sallam melarang dari uqbatus syaithon.HR Muslim 498

Yang dimaksud uqbatus syaithan adalah iq’a, sebagaimana penjelasan di atas.

Perhatian: Sifat duduk iq’a ada dua macam. Yang pertama sebagiamana pejelasan di atas, dan itu tidak diperbolehkan dalam sholat.

Dan yang kedua meletakkan pantan di atas kedua tumit yang ditegakkan dan inilah yang disyariatkan ketika seseorang duduk diantar dua sujud, sebagimana pembahasan yang telah lalu.

9. Sujud di atas suatu benda yang tinggi bagi orang yang sakit

Orang yang sakit  apabila masih mampu sujud di atas lantai  maka ia wajib melakukannya Namun bila ia tidak mampu, maka cukup berisyarat dengan kepala dan tidak wajib baginya meletakkan bantal atau semisalnya untuk sujud diatasnya

Suatu saat Rasulullah shallahu alaihi wa sallam pernah mengunjungi salah seorang sahabat yang sedang sakit Beliau menjumpainya sedang sholat menghadap sepotong kayu yang ia gunakan untuk meletakkan dahinya Lalu Rasulullah berisyarat agar ia membuang kayu itu dan mengambil bantalnya. Kemudian Rasulullah bersabda:
Jauhkan bantal tersebut darimu

Jika engkau mampu sujud di atas tanah, maka lakukanlah Namun jika tidak, maka cukuplah menggunakan isyarat Dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari rukukmu.HR ath-Thobroni dalam al-Kabir 12:270 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam ash-Shohihah 323

10. Membersihkan kerikil pada tempat sujud dan melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat
Banyak sekali yang melalaikan kita dalam sholat termasuk dengan membersihkan kerikil pada tenpat sujus serta pebuatan sia-sia lainnya

11. Berbarengan atau mendahului imam ketika sholat berjamaah.
Itulah 11 hal-hal yang dilarang dalam sholat untuk dilakukan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan sholat dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallahu Alaihi wa sallam

About admin

Check Also

JANDA AHMAD ALBAR DINIKAHI BOS KFC! Begini Kabar Terbaru Artis Tercantik Indonesia Era 80an Rini S Bono

Siapa yang tidak mengenal artis tercantik era 1980-an Rini S Bono. Pada masa kejayaannya, Rini …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!